Náš etický kodex

Nemáme rádi když nám někdo říká (ani třeba v Praze nebo v Bruselu), co je pro nás dobré.  Věříme, že to víme nejlépe sami.  Některé principy ale prostě objektivně správné jsou – protože dělají svět lepším tím, že dělají dobře jiným.  ‚Miluj bližního svého jako sebe samého‘ je jedno ze dvou největších přikázání.  A s našimi pejsky jsme jedna smečka, takže určitě bližní jsme.  Proto chceme, aby jim bylo co nejlépe.

Pes není věc (i když občanský zákoník to ještě donedávna tvrdil), je to živý tvor, stvoření, které si zasluhuje všechnu naši péči.  Možná dnes není vztah člověka a zvířete tak blízký jako byl bývával před věky.  Koneckonců takový až příliš často není ani vztah člověka k člověku.  Ono přes mobily nebo společenské sítě pusu sice můžeme poslat, ale ne ji opravdu dát.  Přes Skype se můžeme usmát, ale ne obejmout.  Stejně jako spousta našich přátel, ale i dalších chovatelů chceme proti tomuto proudu ukázat, že jako každý živý tvor i naši pejsci si zaslouží (a potřebují) přátelství, péči a opravdový vztah.

A tak jsme se rozhodli, že si uděláme svůj etický kodex.  Popravdě, obsahuje vlastně jen to, co by mělo být pro každého člověka, který má rád psy a klade jejich pohodu nad výkon, úplně normální…

Takže, mimo stanov, směrnic, předpisů, chovatelských řádů a dalších dokumentů Federation Cynologique Internationale (FCI), Českomoravské kynologické unie (ČMKU), Českého kynologického svazu (ČKS), Moravskoslezského kynologického svazu (MSKS), Staffordshire Bull Terrier Club CZ (SBTC CZ), Klubu chovatelů československého vlčáka (KCHČSV), Czech Malinois Club (CMC), ustanovení a pravidel všech soutěží, zkoušek a dalších akcí, kterých se zúčastňujeme, se zavazujeme dodržovat následující zásady:

  • zdraví a pohoda našich psů je pro nás zákonem a stojí vysoko nad jakýmkoli výkonem, umístěním, aktivitou nebo ambicemi;
  • při výchově a výcviku budeme vždy využívat nejnovějších poznatků a zkušeností a nikdy nebudeme používat jiné než přirozené metody;
  • dodržíme interval mezi zabřeznutími feny nejméně 20 měsíců;
  • pro chov budeme vybírat našim fenám i psům partnery podle doporučení hlavních poradců chovu, s důsledným vyhodnocením zdravotního stavu, rodokmenů a plemenné hodnoty s ohledem na požadavky rozvoje plemene podle rozhodnutí našich klubů;
  • vždy důsledně prověříme zájemce o naše štěňata, včetně požadavku na vzájemnou návštěvu;
  • štěňata budeme novému majiteli předávat pouze zdravá, řádně označená, vyšetřená a náležitě ošetřená veterinárním lékařem a (v souladu s pravidly stanovenými ČMKU) ve věku minimálně 50 dnů;
  • majitelům našich štěňat a v případě požadavku i dalším chovatelům poskytneme veškerou možnou pomoc podle našich nejlepších schopností a možností;
  • nebudeme podporovat množení psů bez průkazu původu;
  • o našich psech budeme vždy uvádět jen pravdivé a nezavádějící informace.
Důležitá je radost

Důležitá je radost