Standard ČSV

Československý vlčák – standard plemene

Země původu: bývalé Československo

Patronát: Slovenská republika

Použití: Pracovní pes

Klasifikace F.C.I.
Skupina 1 – Psi ovčáci a honáčtí
Sekce 1 – Ovčáci s pracovní zkouškou

Krátký historický přehled
V roce 1955 se v tehdejší ČSSR uskutečnil biologický pokus, křížení německého ovčáka a karpatského vlka.  Pokus potvrdil, že je možné odchovat potomky jak ze spojení psa a vlčice, tak i ze spojení vlka a feny.  Převážná většina kříženců měla genetické předpoklady pro další šlechtění.  V roce 1965, po ukončení pokusů, byl zpracován projekt k vyšlechtění nového plemene psů, kteří by spojovali použitelné vlastnosti vlka s vhodnými vlastnostmi psa.  V roce 1982 byl československý vlčák uznán tehdejším Federálním výborem chovatelských svazů ČSSR jako národní plemeno.

Použití: Pracovní pes

Použití: Pracovní pes

Celkový vzhled
Pevného konstitučního typu, více než středně velký, obdélníkového rámce.  Stavbou těla, pohybem, osrstěním, barvou srsti a maskou připomíná vlka.

Důležité proporce
Délka těla:Výška v kohoutku = 10:9
Délka tlamy:Délka mozkové oblasti = 1:1,5

Povaha a charakter
Temperamentní, velmi aktivní, vytrvalý, učenlivý, rychle reagující.  Neohrožený a odvážný.  Nedůvěřivý.  Svému pánu projevuje neobyčejnou věrnost.  Odolný vůči povětrnostním vlivům.  Všestranně upotřebitelný.

Hlava
Souměrná, dobře osvalená, při pohledu ze strany i shora tvoří tupý klín.  Výraz musí vyjadřovat pohlaví.

Mozkovna:
Při pohledu ze strany i zepředu je čelo mírně klenuté.  Čelní brázda není výrazná.  Týlní hrbolek je dobře patrný.
Stop: Mírný.

Obličejová část:
Nos: Oválný, černý.
Tlama: Suchá, ne široká, rovný hřbet nosu.
Pysky: Pevně přiléhající, koutky uzavřené.  Okraje pysků jsou černé.
Čelisti/zuby: Čelisti silné a souměrné.  Zuby dobře vyvinuté, zvláště špičáky.  Nůžkový nebo klešťový skus se 42 zuby podle obvyklého zubního vzorce.  Pravidelná linie skusu.
Líce: Suché, dostatečně osvalené, výrazně nevystupují.
Oči: Úzké, šikmo uložené, jantarově zbarvené.  Dobře přiléhající víčka.
Uši: Vztyčené, tenké, trojúhelníkového tvaru, krátké (tzn. ne delší než 1/6 výšky v kohoutku).  Zevní bod kořene ucha a vnější koutek oka jsou v přímé linii.  Svislice spuštěná z vrcholu ucha prochází těsně podél hlavy.

Krk
Suchý, dobře osvalený, v klidu svírá s horizontální rovinou úhel do 40 stupňů.  Délka krku musí psu umožnit bez námahy dosáhnout čenichem na zem.

Trup
Horní linie: Plynulý přechod od krku k trupu, mírně skloněná.
Kohoutek: Dobře osvalený, zřetelný, přesto nesmí narušovat plynulost horní linie.
Hřbet: Pevný, rovný.
Bedra: Krátká, dobře osvalená, ne široká, mírně klesající.
Záď: Krátká, dobře osvalená, ne široká, mírně klesající.
Hrudník: Souměrný, dobře osvalený, prostorný, hruškovitého tvaru zužující se směrem k hrudní kosti.  Hloubka hrudníku nedosahuje k loktům. Rukojeť kosti hrudní nepřečnívá přes kloub ramenní.
Spodní linie a břicho: Břicho pevné a vtažené.  Slabiny lehce vpadlé.

Ocas
Vysoko nasazený, spuštěný přímo dolů.  Při vzrušení pes zpravidla nese ocas srpovitě vzhůru.

Končetiny
Hrudní končetiny:
Hrudní končetiny jsou rovné, pevné, suché, úzce postavené s mírně ven vybočenými tlapami.
Rameno: Lopatka je uložená více v přední části trupu, dobře osvalená.  S horizontální rovinou svírá úhel asi 65 stupňů.
Paže: Silně osvalené; s lopatkou svírá úhel 120 až 130 stupňů.
Lokty: Dobře přiléhající k hrudníku, nevybočují z linie nohy.  Výrazné, dobře pohyblivé.  Kost pažní a předloktí svírá úhel přibližně 150 stupňů.
Předloktí: Dlouhé, suché a rovné.  Délka předloktí s nadprstím tvoří 55% výšky psa v kohoutku.
Zápěstní kloub: Pevný, dobře pohyblivý.
Nadprstí: Dlouhé, se zemí svírá úhel nejméně 75 stupňů.  Při pohybu lehce péruje.
Tlapy hrudních končetin: Velké; mírně ven vybočené, delší klenuté prsty a silné tmavé drápy.  Výrazné, pružné, tmavé polštářky.

Pánevní končetiny:
Silné. Končetiny rovnoběžně postavené.  Svislice spuštěná od sedacích hrbolů prochází středem hlezenního kloubu.  Paspárky jsou nežádoucí a musí se odstranit.
Stehno: Dlouhé, dobře osvalené.  Stehenní kost s pánví svírá úhel asi 80 stupňů.  Kyčelní kloub je pevný a dobře pohyblivý.
Koleno: Silné, dobře pohyblivé.
Bérec: Dlouhý, suchý, dobře osvalený.  S nártem svírá úhel asi 130 stupňů.
Hlezenní kloub: Suchý, pevný, dobře pohyblivý.
Nárt: Dlouhý, suchý, směřuje téměř kolmo k zemi.
Tlapy pánevních končetin: Delší klenuté prsty se silnými tmavými drápy.  Výrazné polštářky.

Mechanika pohybu
Harmonický, lehký, prostorný klus, při němž se končetiny pohybují co nejníže nad zemí.  Hlava a krk se schylují do vodorovné polohy.  V kroku mimochod.

Kůže
Elastická, pevná, bez vrásek.  Nepigmentovaná.

Srst
Vlastnosti srsti: Rovná, uzavřená.  Zimní a letní srst je značně rozdílná.  V zimě převládá mohutná podsada, která s vrchní krycí srstí vytváří husté osrstění celého těla.  Je nutné, aby srst pokrývala břicho, vnitřní část stehen, šourek, vnitřní část ucha a meziprstí.  Krk je dobře osrstěný.
Barva srsti: Žlutošedá až stříbrošedá s charakteristickou světlou maskou.  Světlá srst je rovněž na spodní části krku a přední hrudi.  Přípustné je tmavošedé zbarvení se světlou maskou.

Výška a hmotnost
Kohoutková výška:
Psi nejméně 65 cm
Feny nejméně 60 cm
Hmotnost:
Psi nejméně 26 kg
Feny nejméně 20 kg

Vady
Jakákoliv odchylka od výše uvedených bodů by se měla považovat za vadu.  Závažnost, s jakou je na vadu pohlíženo, má být úměrná jejímu stupni.
– Těžká nebo lehká hlava.
– Ploché čelo.
– Chybějící dva PM1 (třenové zuby 1) nebo oba M3 (stoličky 3), nejsou penalizovány.  Naproti tomu chybějící jeden M3 a dva PM1 nebo chybějící jeden PM1 a oba M3 jsou považovány za vadu.
– Tmavě hnědé, černé nebo nestejné zbarvení očí.
– Hrubé, vysoko nebo nízko nasazené uši.
– Vysoko nesený krk v klidu, nízko nesený krk v postoji.
– Nevýrazný kohoutek.
– Netypická horní linie.
– Dlouhá záď.
– Dlouhý, nízko nasazený a nesprávně nesený ocas.
– Nedostatečné nebo přílišné zaúhlení pánevních končetin.
– Měkké nadprstí.
– Nedostatečné nebo přílišné zaúhlení pánevních končetin. Nedostatečné osvalení.
– Nevýrazná maska.
– Krátký krok, vlnitý pohyb.

Vylučující vady
– Agresivita nebo přílišná bázlivost.
– Nesouhlas v proporcích.
– Vady chování a povahy.
– Netypická hlava.
– Chybějící zuby (kromě 2 PM1 a M3 – viz. odstavec ‚Vady‘), nepravidelný skus.
– Netypický tvar a uložení oka.
– Netypické postavení ucha a netypický tvar ucha.
– Lalok.
– Velký sklon zádě.
– Netypický hrudník.
– Netypické nasazení a nesení ocasu.
– Chybný postoj a netypické hrudní končetiny.
– Otevřená srst a netypická srst.
– Jiné než standardní zabarvení.
– Uvolněné vazy.
– Netypický pohyb.

Vyloučeni mají být všichni jedinci vykazující fyzické abnormality nebo abnormality v chování.

N.B.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata úplně sestouplá v šourku.

Oficiální verze standardu:
oficiální FCI: Federation Cynologique Internationale – breeds nomencalture Ceskoslovenský vlciak
v českém jazyce: Klub chovatelů československého vlčáka ČR – Standard